2008 De was bedrijven

Was draait om water. Water draait om was

De gender is een laanlandbeek die van hoge gebieden in de Kempen langs Veldhoven naar het noorden stroomt. Het oorspronkelijke schone en zachte water van dit beekje trok wasserijen aan die zich graag aan haar oevers vestigden. Wij gaven een impressie van zo’n historische wasserij; van handenarbeid en de vele processen die vooraf gaan aan het verkrijgen van witte was. Arbeiders die vol overgave en met liefde voor hun vak het ambacht bedrijven, nog 1 keer in de schijnwerpers .